ONZE DIENSTEN
  Kinderoppasdienst

Kinderoppasboekje: forfait verzekering: 2 euro

Elk verzekeringsbriefje bestaat uit 2 exemplaren waarvan 1 voor de kinderoppas en 1 voor het gezin zelf.
De kinderoppassers brengen deze briefjes binnen bij de coördinator begin januari van het volgende jaar.

Onze tarieven:

  • Één uurtarief : 5 euro/uur
  • Overnachting (van 22 uur tot 8u + ontbijt) : 25 euro
  • Minimumtarief (minder dan 2u) : 10 euro

Een begonnen uur telt als een volledig uur!
Vergoeding rechtstreeks te betalen aan de kinderoppas.
Normaal wordt de kinderoppas thuis opgehaald en ’s avonds terug naar huis gebracht door het gezin waar ze voor de kinderen heeft gezorgd.
Dit is zo indien er geen andere afspraak gemaakt werd tussen het gezin en de kinderoppas.
Als enig administratief bindmiddel tussen gezinnen, kinderoppassers, coördinatoren, centrale dienst en verzekeringsfirma geldt het prestatieboekje.
Per oppas moet een prestatiebriefje ingevuld worden.
Prestaties die rechtstreeks tussen gezin en oppas afgesproken worden, vallen niet onder de verzekering tenzij de coördinator vooraf op de hoogte wordt gebracht.
Ook prestaties waarvoor geen briefje ingevuld is, vallen buiten onze dienstverlening en zijn derhalve niet verzekerd.

Voor het gezin:
Verzekeringsboekjes zijn verplicht als u uw kinderoppas via de Gezinsbond regelt. Verwittig ons bij een ongeval of schadegeval echter onmiddellijk zodat wij binnen de vereiste periode de nodige stappen kunnen ondernemen.

   

In de loop van 2018 ging de kinderoppasdienst digitaal. Er staat alvast een nieuwe coördinator voor ons klaar. Vanaf nu kan je voor de oppasdienst terecht bij:

Dorien Witters
L. Van der Looystraat 1
2890 Sint-Amands

Gsm 0478/87 02 41 of via e-mail: oppas.sintamands@gmail.com

<< diensten