HOE LID WORDEN
 

Voor maar 40 euro per jaar is uw gezin lid van de Bond. U ontvangt dan maandelijks het ledenblad, u kunt deelnemen aan de bondsactiviteiten en u geniet van alle voordelen en diensten die de Bond u te bieden heeft.

Bovendien steunt u met uw bijdrage de grootste gezinsbeweging in Vlaanderen. Dankzij uw steun kunnen wij de belangen van de gezinnen nog beter en met nog meer kracht verdedigen. U mag rekenen op de Bond en... de Bond rekent op u!

Om lid te worden, kunt u terecht bij Jeannine Boey, Dorekensstraat 1, 2890 Sint-Amands, Tel. 052 33 58 12 of via mail secretariaat.sintamands@gmail.com. Of u verzendt onderstaand formulier en stort 40 euro op rekeningnummer: 293-0547597-87 met vermelding 'nieuw lid'.

U kan ook gratis lid worden naar aanleiding van een geboorte, en op voorwaarde dat u eerder nog nooit lid was (betalend of gratis) van de Bond. Bovendien ontvangt u dan het gratis tijdschrift Brieven aan Jonge Ouders.


voornaam vader

familienaam vader

geboortedatum vader


voornaam moeder

familienaam moeder

geboortedatum moeder


voornamen kinderen

familienamen kinderen

geboortedata kinderen

straat en huisnummer/bus
postnummer en gemeente
e-mailadres

 


De verzameling en verwerking van persoonsgegevens gebeurt overeenkomstig de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens, en haar uitvoeringsbesluiten. Uw gegevens zullen worden opgenomen in de administratieve bestanden van de Gezinsbond vzw teneinde de Bond toe te laten u maximaal te laten genieten van uw lidmaatschapsrechten en -voordelen.